De kern van onze groei is trouw blijven aan wat we ons zelf voornemen.

Ruygh

Ruygh leiderschapstraining

Hoofd, hart en handen


Leidinggevenden spelen een cruciale rol in veranderingsprocessen. Enerzijds geven zij richting aan de veranderingen, anderzijds vertonen zij vaak zelf weerstand tegen fundamentele verandering van structuur en cultuur.


Er staan leidinggevenden allerlei invloed tactieken en veranderingsstrategieën ter beschikking om organisatieverandering te realiseren; het huidige aanbod na een simpele zoekopdracht op internet laat ons weten dat er meer dan tientallen verschillende cursussen, modellen, opleidingen en methoden bestaan; om de effectiviteit van leiderschap te vergroten.


Dit immense aanbod daagt je op zijn minst uit om stil te staan bij de gedachte dat wanneer een specifieke methode of leiderschapsmodel zo effectief is, waarom is er dan ruimte op de markt voor zoveel verschillende methoden? Als leiderschap universeel aan te leren is, waardoor is het doorvoeren van verandering dan de nummer 1 uitdaging van iedere onderneming?


Hoofd, hart en handen is ons antwoord! Niet alleen het hoofd moet het snappen, maar het hart moet het doorleven en internaliseren. De handen staan symbool voor de connectie tussen het weten en het voelen, namelijk het lichaam. Tot in al jouw vezels laat Ruygh deelnemers een authentieke en gepersonaliseerde intrinsiek doorleefde verandering doormaken. Zo ontstaat voor ieder individu vanuit zijn of haar kern van wie hij of zij is, een nieuw inzicht, een doorleefd weten en een balans tussen hoofd, hart en handen.

Model of methode?


Dergelijke ervaringen zijn ons inziens niet te vangen in 1 specifiek model, en niet te beschrijven vanuit een vaste methode. Ieder mens kent zijn eigen unieke interne structuur, zijn eigen breekpunt, zijn eigen moment van opstaan nadat je dacht dat je niet meer verder kon. Ervaren waar moed, kwetsbaarheid, kracht en leiderschap samen komen is een leerschool die niet te vangen is binnen een specifiek model. Wij sluiten met onze werkwijze geen enkele methode of werkwijze uit, maar werken vanuit de basis, de fundering, bouwen deze uit, sterken deze en zorgen er voor dat individuen vanuit intrinsiek weten hun weg naar stevig leiderschap aangaan.

Werkwijze


Wij maken elk programma op maat, geen enkel bedrijf, geen enkel team en geen enkel mens is hetzelfde. Wij komen graag bij jullie op bezoek om jullie hulpvraag te bespreken en aansluitend bieden wij een programma voorstel. In overleg kan dit uiteraard bijgesteld worden en is er meer dan voldoende ruimte om in samenspraak tot een uitdagend en inspirerend programma te komen, 


Wij voeren geen gesprekken met deelnemers vooraf.

Onze ervaring is dat er dan een ontmoeting plaatsvindt op het niveau van het hoofd, de ratio vertelt, de kwetsbaarheid (soms nog niet eens bekend voor de deelnemer) komt niet of onvoldoende aan bod of blijft bedekt, de verklaringen worden vaak buiten ons zelf gelegd.


Wij werken vanuit het weten dat gedrag nooit liegt. Wij ontmoeten individuen onbevooroordeeld, niet gekleurd door de dominante verhalen die wij allemaal over onszelf, de ander en de wereld om ons heen inbrengen als verklaringsmodel. Vanuit de ontmoeting en de ervaring maken wij persoonlijk kennis met iedere deelnemer, observeren, reflecteren en confronteren wij iedere deelnemer om zo hem of haar bij te staan binnen zijn of haar eigen ontwikkelproces; niet alleen het hoofd gaat ons hierin vertellen wat nodig is, maar ook het hart en de handen worden ter plaatse tijdens onze bijeenkomsten uitgenodigd om antwoord te geven op de intrinsieke vragen die beantwoord moeten worden om te groeien binnen ieders persoonlijke leiderschap.


Het zijn de doorleefde antwoorden op de vragen die we onszelf niet stellen, die tellen!


We zijn diep gegaan met zijn allen en hebben samen grenzen verlegd, zowel fysiek als mentaal.

Waarom was Ruygh zo goed?
Vanaf minuut 1 zijn we samen aan de slag gegaan in de natuur met allerlei opdrachten (oud-commando style). Uitdagende, soms zelfs onmogelijke opdrachten om beter te functioneren als team, met duidelijke reflectie op de rol als volger of leider.

Hierbij de focus op je hart, je lef met theorieën enkel als hulpmiddel om jezelf breed georiënteerd te houden en op te merken wat in de groep gebeurt.

Wouter en Marc zijn continu bezig (zichtbaar maar ook onzichtbaar) met de groep en het individu tijdens iedere opdracht om zodoende een ieder zo goed mogelijk te ontwikkelen.


Ricardo, Controller Vaessen Creative B.V. 

Wil je onderzoeken wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem gerust en geheel vrijblijvend contact op!