Ruygh Off Grid

“ Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen”


Hello world

Het programma


Ruygh off Grid is een programma dat bestaat uit een intensieve startweek van maandag tot en met vrijdag.
Dit is inclusief overnachting.

Daarnaast organiseren we 8 bijeenkomsten waarin je als jongere terugkomt in de groep waarmee je gestart bent.

Er is 1 terugkomdag per opvolgende maand.

Het gehele programma bestaat dus uit 13 volledige dagen.

Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers per keer.

Wij richten ons op jongeren tussen de

16 en 25 jaar.


Wij zorgen voor een inspirerende accommodatie waarbij ook in alle randvoorwaarden zal worden voorzien. De deelnemers overnachten op onze locatie. Ruygh off Grid voorziet in zowel een dag- als avondvullend programma.


Het gehele programma word ondersteund door een team van

professionals. Medewerkers van Ruygh zullen 24 uur per dag

aanwezig zijn. Wij bieden een gevarieerd mentaal en fysiek

uitdagend programma aan waarbij verschillende

inhoudelijke onderwerpen aan bod zullen komen.Waar staan we voor:


Met Ruygh Off Grid creëeren we doorleefde herinneringen; blijvende, diepgewortelde ervaringen waar onze deelnemers ook op latere momenten kracht uit kunnen putten. Ervaringen waardoor zelfvertrouwen groeit, waarop het vermogen om te relativeren toeneemt en deelnemers in staat stelt om vaardigheden te ontdekken om obstakels te overwinnen.

Wij leren geen kunstjes aan, werken niet volgens vooraf vastgestelde methoden, maar creëren maatwerk en behandelen daarom iedereen ongelijk. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat elke deelnemer een eigen unieke benaderingswijze nodig heeft, zijn eigen moment kiest om te leren en inzichten niet kunnen worden

opgelegd maar binnen de juiste context ontstaan en worden ervaren.

Ik en mijn gezin


Persoonlijk leiderschap


Meeloopdagen opleiding / werk


Weerbaarheid & assertiviteitstraining


Job coaching / studiebegeleiding


Grenzen ontdekken, verkennen en eventueel verleggen


Samenwerken/ communiceren


Budget coaching


Thema's terugkomdagen

Onze drijfveer


We zien elke dag jongeren worstelen met zichzelf, hun omgeving en de eisen binnen de hedendaagse maatschappij. We zien hoe een deel van deze jongeren vastloopt en uitvalt binnen het onderwijs, hun sociale kring en de maatschappij. We zien motivatieproblemen, stemmingsklachten en veel psychisch lijden.


We leven in een snelle wereld waarin veel jongeren zich niet gehoord voelen en het juiste tempo niet kunnen vinden om weer aan te haken. De verbinding met hun omgeving en henzelf ontbreekt. Wij zien een toename in jongeren die leven met het gevoel dat ze niet (kunnen) voldoen aan de verwachtingen, waarvoor er geen plek is binnen het huidige

systeem.


Wij zijn er van overtuigd dat een combinatie van de juiste vorm van oprechte aandacht en het stellen van realistische grenzen de kaders schept om te mogen confronteren en te leren reflecteren. We gaan op deze manier met elkaar de zoektocht aan die kan leiden tot verbetering en herstel. Ons streven is om eenieder weer in hun kracht te zetten en tot een passende en zinvolle invulling van hun leven te komen.

Aanmelden


Heeft u interesse in Ruygh Off Grid dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Graag maken wij dan een afspraak om het een en ander toe te lichten en met elkaar af te

stemmen.


Wij hanteren een aantal voorwaarden met betrekking tot deelname:


  1. Indien de jongere minderjarig is, toestemming van beide gezagdragende ouders / verzorgers
  2. Een volledig en naar waarheid ingevulde medische vragenlijst
  3. Een motivatiebrief
  4. Intakegesprek met een medewerker van Ruygh


Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld conform de AVG richtlijnen.

unsplash